Sołtys wsi i Rada Sołecka


Rada sołecka składa się z sołtysa i 5 członków.

Sołtys wsi: Małgorzata Świtała

Przewodniczący Rady Sołeckiej: Władysław Świtała
Członek: Jan Karpiński
Członek: Iwona Mętlak
Członek: Monika Rutkowska
Członek: Małgorzata Miłoch
Radny: Zbigniew Morgulec

Click